Otevřeno: 7.00–15.00 hod.

Úvod

KOMPLETNÍ TISKOVÉ SLUŽBY
a POLYGRAFICKÁ VÝROBA


  • více než 10 let nabízíme zákazníkům kompletní polygrafickou výrobu od grafického návrhu až po finální zpracování
  • díky špičkovému tisku dostanete svou zakázku v krátkých termínech a za výhodné ceny.
  • cenové kalkulace vyhotovujeme individuálně pro každého zákazníka s přihlédnutím k druhu a velikosti zakázky.
Ukázka našich prací

Grafická sazba

Co je grafická sazba?
příprava dat pro tisk

Co umíme?
Knihy, brožury, periodika, propagační letáky, časopisy, prospekty, plakáty, pozvánky, formuláře, cenovky, faktury, dodací listy, vizitky, pohlednice, dopisní papíry, kalendáře, výroční zprávy

Týden na Pelhřimovsku
a Humpolecku

Vycházíme již 30 let v pravidelných intervalech.
Nabízíme možnost vložení vaší vzpomínky, řádkové inzerce nebo plošné inzerce.

Tiskové služby

Tiskneme

propagační letáky, prospekty, plakáty, pozvánky, knihy, učebnice, časopisy, brožury, formuláře, cenovky, faktury, dodací listy, vizitky, pohlednice, dopisní papíry, kalendáře, výroční zprávy a jiné druhy tiskovin
©  MD

Hledat

www.novatiskarna.cz

  • Nová tiskárna s.r.o.
  • dlouhy@novatiskarna.cz
  • +420 723 006 901